Borang Pendaftaran Pelajar Online - Maahad Darul Quran Rusila
Maklumat Permohonan
Permohonan Ke Sekolah *
Untuk Kemasukan Sesi *
Untuk Tingkatan*
Sesi Kelas* Sesi Kelas Akan Ditentukan Oleh Pengurusan
Sekolah Terdahulu
SESI KELAS* Sesi Kelas Akan Ditentukan Oleh Pengurusan
Sekolah Terakhir Bagi DAR-DAR
Tahun Sekolah Terakhir
Tahap Sekolah Terakhir
Maklumat Pelajar
Nama Pelajar*
Warganegara
No KP/Passport* (Tiada Ruang dan Sengkang '-')
No Surat Beranak
Tempat Lahir* Lain-Lain
Tarikh Lahir*
Jantina/Bangsa/Agama*
Tel. Bimbit* (Penjaga) (Tiada Ruang dan Sengkang '-')
Email (Penjaga) Eg. mel@yahoo.com
Status
Tel. Rumah
Alamat (Baris 1)*
Alamat (Baris 2)
Bandar*
Poskod* Lain-Lain
Penyakit/Alahan

 Lain-Lain (Nyatakan) :  
Untitled Document
Penjaga / Maklumat Bapa
Nama*
No KP / Passport*
Hubungan*
Pekerjaan
Gaji* (RM)
Education
Majikan
Alamat
Tel. Bimbit (Tiada Ruang dan Sengkang '-')
Tel. Rumah
Tel. Pejabat Faks:
Email Eg. mel@yahoo.com
Maklumat Ibu
Nama*
No KP / Passport*
Hubungan*
Pekerjaan Suri Rumah Tangga (Klik)
Gaji* (RM)
Education
Majikan
Alamat
Tel. Bimbit (Tiada Ruang dan Sengkang '-')
Tel. Rumah
Tel. Pejabat Faks :
Email Eg. mel@yahoo.com
Maklumat Keluarga
  Nama Sekolah/IPT/Pekerjaan Tahun Lahir
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Untuk Dihubungi Jika Kecemasan (Selain Penjaga)
 Nama*
 Hubungan*
 Tel. Bimbit* (Tiada Ruang dan Sengkang '-')
 Tel. Rumah
 Tel. Pejabat
 Faks
 Email Eg. mel@yahoo.com
Others Information
How do you know about us
Untitled Document
Maklumat Akademik
1. Maklumat Peperiksaan UPSR
(Sila tandakan subjek yang berkenaan sahaja)
Nama Sekolah *
Tahun Peperiksaan*
BAHASA MALAYSIA PEMAHAMAN
BAHASA MALAYSIA PENULISAN
BAHASA INGGERIS PEMAHAMAN
BAHASA INGGERIS PENULISAN
SAINS
MATEMATIK
2. Maklumat Peperiksaan UPSRI
(Sila tandakan subjek yang berkenaan sahaja)
Nama Sekolah
Tahun Peperiksaan
3. Maklumat Peperiksaan UPKK
(Sila tandakan subjek yang berkenaan sahaja)
Nama Sekolah *
Tahun Peperiksaan*
BIDANG AL-QURAN
SIRAH
ADAB (AKHLAK ISLAMIAH)
AMALI SOLAT
ULUM SYARIAH (AQIDAH DAN IBADAH)
JAWI DAN KHAT
LUGHATUL QURAN
PENGHAYATAN CARA HIDUP ISLAM
4. Maklumat Peperiksaan Lain (Jika ada. Contoh: Peperiksaan Pertengahan/Akhir Tahun ATAU SRA/PMR/SMA/SPM)
Nama Sekolah
Tahun
Nama Peperiksaan
  Mata Pelajaran Gred/Keputusan
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
5. Maklumat Kokurikulum
  Sukan/Kelab/Persatuan Jawatan Tahap Sekolah/Daerah/Negeri/Negara
1
2
3
4
5
6. Penguasaan Al Quran
Kelancaran Membaca Quran Baik   Sederhana   Lemah
Kemahiran Membaca Jawi Baik   Sederhana   Lemah
Kemahiran Menulis Jawi Baik   Sederhana   Lemah
Telah Khatam Quran Ya   Tidak.
Jika TIDAK, juzuk ke berapakah sekarang?
Pernah Hafaz Quran Ya   Tidak.
Jika YA, Brapa juzukkah yang telah dihafal?

 

Saya mengaku bahawa maklumat yang diberikan adalah benar. Pihak Maahad Darul Quran, Rusila berhak menolak permohonan ini atau, dan membatalkan tawaran tanpa sebarang notis.